ValmennusVainio

Ajankohtaista

Etusivu

Palvelut
Sonja Vainion esittely
Mediassa
Usein kysytyt kysymykset
Asiakkaiden kokemuksia
Kirjalista ja linkkivinkit
Yhteystiedot
In English
Inspiraatiota ilmaiseksi sinulle!

Työnohjaus esimiehille tai työryhmille

Miksi?

Työnohjaus parantaa työn laatua. Motivaatio kasvaa ja työhön liittyvien stressitekijöiden tunnistamis- ja käsittelykyky paranee. Työnohjaus ohjaa keskittymistä perustehtävään ja tarjoaa eväitä ongelmanratkaisuun sekä ehkäisee uupumista.
Tapani toimia työnohjaajana on ratkaisukeskeinen ja vuorovaikutteinen. Toimin läheisessä yhteistyössä johdon kanssa.


Erityisosaamisalueita:

1. Voimavarat – mistä ja miten ladata energiaa jaksamiseen.
> Lisää hyvinvointia ja ”paukkuja” työntekoon.

2. Vahvuuksien kartoittaminen ja vahvuuksista käsin toimiminen.
> Vahvuuksien hyödyntäminen parantaa työn laatua ja työtyytyväisyyttä.

3. Enneagrammi-persoonallisuustyypit, miksi ihmiset toimivat eri tavoin ja miten he voivat toimia tehokkaasti ryhmässä, erilaisuuden hyödyntäminen. Työskentelytyylit.
> Ristiriitojen väheneminen. Ryhmän voima saadaan käyttöön.

4. Ryhmädynamiikka – ryhmässä toimimisen eri tavat ja ilmiöt. Vuorovaikutus.
> Vuorovaikutus paranee. Työskentely ryhmässä sujuu helpommin.

5. Ajanhallinta ja työn priorisointi.
> Työn tekeminen tehokkaammaksi, aikavarkaiden karsiminen.

6. Ilmapiiri. Miten rakentaa hyvä työpaikka ja millaiset ovat hyvän ilmapiirin vaikutukset.
> Työviihtyvyys paranee.

Minulla on usean vuoden kokemus liike-elämän eri tehtävistä ja kokonaiskäsitys liiketoiminnan eri osa-alueista. Olen koulutukseltani Työnohjaaja (ryhmädynamiikka), MB-Elämäntaidonvalmentaja®, BBA. Olen työskennellyt vuodesta -90 lähtien, mm. konsulttina, tuotepäällikkönä, esimiestehtävissä sekä ulkomailla. Olen Suomen Työnohjaajat ry:n, Suomen Coaching-yhdistyksen ja Suomen Enneagrammi ry:n jäsen ja toimin yhdistysten eettisiä sääntöjä kunnioittaen.


Työnohjaus yksilöille / esimiehille / asiantuntijoille: kesto 60 minuuttia. Soita p. 040-5085162, PYYDÄ TARJOUS tai varaa aika tästä.

Työnohjaus ryhmille: kesto 90 minuuttia. Ryhmä voi koostua esimiehistä tai yrityksen henkilökunnasta. Kokoontuminen 1-2 kertaa kuukaudessa. Ryhmän koko n. 3-10 henkilöä. Kaikki edellä esitetyt ovat neuvoteltavissa yrityksen/ryhmän tarpeen mukaan. Soita p. 040-5085162 tai pyydä tarjous tästä.

Työnohjausasiakkailta olen saanut kiitosta:

”Monipuolinen, erilaisia lähestymistapoja, helppo puhua. Sain välineitä työhön, varmuutta, työhön ja omaan toimintaan. Ryhmätaitojen harjaannuttaminen, oma rohkeus tuoda ääneni kuuluviin lisääntynyt.”
Työntekijä, ryhmätyönohjauksessa 1v5kk

”Hyvä ideoita olet tuonut – yleensä juuri tilanteeseen sopivaa ollut työnohjauksen sisältö esim. stressilukemiset, rentoutukset, työnsisällöstä keskustelut. Ajoitus aina kohdallaan.”
Työntekijä, ryhmätyönohjauksessa 2v

”Joka kerta ollut mukava tulla - keskusteleva, avoin tiimi, niin ei pitkiä hiljaisia taukoja.”
Työntekijä, ryhmätyönohjauksessa 1v6kk

”Hyvää oli se, että useasti toivoit/kannustit hiljaisempia työntekijöitä osallistumaan keskusteluun.”
Työntekijä, ryhmätyönohjauksessa 8 kk.

”Ryhmätyönohjauksessa käytiin usein ajankohtaisia asioita läpi ja niitä yhdessä pohtien monet kinkkiset asiat saatiin selvitettyä.”
Työntekijä, ryhmätyönohjauksessa 1v 6 kk

PALAUTE ryhmätyönohjaus asiakkailta.

Ryhmässä keskimäärin 10 osallistujaa/kerta. Ryhmä tapasi kahden vuoden ajan kerran kuussa (lukuun ottamatta heinäkuuta). Tapaamisen kesto kerrallaan 90 minuuttia.
Palautekyselyyn vastasi 9 työntekijää.

1) Ryhmätyönohjaus on parantanut tiimin ja työryhmän toimintaa.
100% vastaisi kyllä.

2) Ryhmätyönohjaus auttoi omalta osaltaan parantamaan työpaikan ilmapiiriä.
88% vastaisi kyllä.

3) Ryhmätyönohjauksessa käsiteltiin minulle tärkeitä asioita.
100% osallistujista vastaisi kyllä.

4) Sain työnohjauksesta uusia työkaluja/ajatuksia käytännön työhöni.
77% vastaisi kyllä.

5) Työnohjaaja antoi minulle riittävästi tilaa tuoda omia ajatuksiani esiin.
100% vastaisi kyllä.

6) Työnohjaus auttoi minua jaksamaan paremmin työssäni.
77% vastaisi kyllä.

7) Huomioiko työnohjaaja riittävästi kaikkia ryhmän jäseniä?
100% vastaisi kyllä.


Lisää referenssejä tästä.


Ota yhteyttä, kerron mielelläni lisää!

 

”Tärkeä tekijä motivaatiossa on halu pysähtyä tarkastelemaan asioita, joita kukaan ei ole vaivautunut tarkastelemaan. Tämä yksinkertainen keskittyminen asioihin, jotka tavallisesti otetaan itsestään selvinä, on voimakas luovuuden lähde. ”

Edward de Bono